Naslovna arrow Politika kvaliteta
Politika kvaliteta Ispis E-mail
 
“Kvalitet pravi put ka uspjehu i zadovoljstvu naših korisnika.”

Politika kvaliteta je sastavni dio poslovne politike “PTT Inženjering” d.o.o. Podgorica, a zasniva se na uspostavljanju marketinški orjentisanog poslovnog sistema čiji je osnovni cilj postizanje zadovoljstva korisnika usluge, kontinuirano unapređenje kvaliteta poslovanja i realizacija usluge.

Osnovni ciljevi politike kvaliteta su:

  • Stalno poboljšavanje efektivnosti sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtjevima SRPS ISO 9001:2008, poštujući zakone, propise i standarde.

  • Zadovoljenje zahtjeva korisnika usluge je prvi prioritet za svakog zaposlenog pojedinca u Društvu.

  • Stalna isporuka kvalitetnih i pouzdanih proizvoda i usluga usklađenih sa zahtjevima standarda, propisa i zakona, što omogućava povećanje plasmana, produktivnosti i konkuretnosti ne samo našeg preduzeća, već i naših korisnika.

  • Obezbjeđenje i stalno unapređenje ciljeva kvaliteta naših usluga.

 

Ankete

O kablovskim mrežama znam?
 

Flash vijesti