Naslovna arrow Reference
Reference Ispis E-mail
A/  Radovi iz oblasti elektroenergetike


Naziv objekta i mjesto gradnje Godina                izgradnje
   
Izrada uličnog osvjetljenja Zaimovića Livade – Petrova Crkva  u Bijelom Polju 2006.
Izrada uličnog osvjetljenja Zaimovića Livade – OŠ »Marko Miljanov«  u Bijelom Polju 2006.
Izrada elektrotehničkih i TK instlacija za prilazne puteve mostu "Rasovo"  u Bijelom Polju 2006.
Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulicama Jaha Kurtagića i Novopazarskoj u Rožajama 2007.
Radovi na polaganju VN 10kV kablova na relacijama: 2007.
-          TS 35/10 kV "Ivangrad II"-MBTS "Gimnazija II" i
-          TS 35/10 kV "Ivangrad II"-MBTS "Stadion"
u Beranama
Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu KN-62 na aerodromu Golubovci u Podgorici 2007.
Izvođenje elektroinstalaterskih radova u objektu Ministarstva odbrane u ulici Jovana Tomaševića br. 29 u Podgorici 2007.
Izrada ulične rasvjete Zaimovića Livade – Kulina u 2007. - 2008.
Bijelom Polju
Izvođenje radova na postavljanju 10 kV kabla, kablovska veza između »TS Stari aerodrom 1.2 » i TS  »Distributivni centar » u zahvatu 2008.
DUP-a  »Stari aerodrom » u Podgorici
Izvođenje radova na napajanju zgrade Promonte u Podgorici kablom 100 kW 2008.
Izvođenje radova za NN kablovsku mrežu u Bulevaru crnogorskih junaka na Cetinju 2008.
Izvođenje radova na izgradnji naplatne stanice »Granica« na lokalnom putu Meljine – Sitnica 2008.
1. NN razvod
2. Telekomunikacije
3. VN razvod
Izvođenje radova na postavljanju 10 kV kablova od TS 110/10 kV "Podgorica 4" do DUP-ova "Marko Radović", "Radoje Dakić", "Prvi Maj" u Podgorici 2008.
Izvođenje radova na rekonstrukciji 10kV voda na lokaciji Mokrine u Herceg Novom 2008. -2009.
Izradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na užem i širem gradskom području u Baru 2008. - 2009.
Održavanje distributivnih objekata za potrebe 2008. - 2009.
ED Podgorica, ED Cetinje,
ED Berane,  ED Rožaje
ED Pljevlja i ED Žabljak
Izvođenje radova na postavljanju 10 kV kabla za 10/0,4 kV NDTS "Momišići 5B-Nova" U Podgorici 2008. - 2009.
Izvođenje radova na izgradnji 10kV kabla za priključenje objekta u DUP-u »Rekreativno-kulturna zona-južni dio« u Podgorici 2009.
izvođenje građevinskih radova na postavljanju kablovskih vodova 10kV i NDTS 10/0,4kV, 2x630 kVA »Topolica A2« u Baru 2009.
Izvođenje radova na MBTS 10/0,4 kV; 630 kVA – Hotel »Pljevlja« i niskonaponskom razvodu za priključak Doma kulture u Pljevljima 2009.
Izvođenje radova na izradi 10kV kablovske veze za povezivanje trafostanice "Turska ambasada" u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" u Podgorici 2009.
Izvođenje radova na polaganju 10kV kabla za priključenje trafostanice III-2 u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" u Podgorici (za objekat investitora Ave Marija Koljčević) 2009.
Radovi na STS 10/0,4kV, 100kVA "Vijenac" i polaganju NN kabla  za DUKMS "Vijenac" u Pljevljima 2009.
Radovi na rekonstrukciji DV 10kV, dionica 10kV TS 35/10kV "Berane III" - STS 10/0,4kV "Kalica" za potrebe FC Distribucija - ED Berane 2009.
Građevinski i elektromontažni radovi za potrebe Elektroprivrede Crne Gore - Elektrogradnje Podgorica 2010.
Održavanje distributivnih objekata za potrebe 2010. – 2011.
ED Kolašin, ED Cetinje,
ED Berane,  ED Bijelo Polje,
ED Pljevlja i ED Žabljak

 

B/   Radovi iz oblasti telekomunikacija

Naziv objekta i mjesto gradnje Godina                izgradnje  
     
Izgradnja postolja za antenski stub i kontejner sa uzemljenjem za potrebe "Moneta"-a na više lokacija na teritoriji Republike Crne Gore 2002.- 2008.   
 
Izrada spojnog optičkog puta 2005.  
Sutomore – tunel Sozina - Virpazar  
Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji objekata infrastrukture mobilne telefonije na teritoriji Republike Crne Gore 2005. - 2006.  
 
Izgradnja pristupne mreže, spojnog puta optičkim kablom i kablovske kanalizacije u Trebinju 2005. -2006.  
Rekonstrukcija optičkog spojnog puta Cetinje – Budva 2006.  
(dionica: Konak – Obzovica)  
Izgradnja pristupne mreže ATC Zemun – kabl br. 45 ( IDR Beograd) 2006.  
Izgradnja optičkog spojnog puta Kolašin – Mateševo 2006.  
Rekonstrukcija optičkog spojnog puta Budva – Bar, dionica Rafailovići – Kamenovo 2006.  
Izgradnja spojnog optičkog puta Tehnički fakultet – Biološki institut 2006.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji pristupne tk mreže, kablovske kanalizacije i optičkih privoda Brežine u Nevesinju 2007.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji pristupne tk mreže  i kablovske kanalizacije Bileća 2007. - 2008.  
 
Izgradnja pristupne mreže na području IJ Kraljevo – MSAN Šumarice, MSAN Vraneši 2007. - 2008.  
 
Izvođenje radova na rekonstrukciji: 2007. - 2008.  
- tk pristupnih mreža  
  (RSS Podi, RSS Meljine,  
   RSS Kamenovo,  
   RSS   Mokrine)  i  
- optičkog spojnog puta  
  TKC Herceg Novi – Sitnica -    
  Trebinje  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji spojnog optičkog puta Pljevlja – Ranče 2007. - 2008.  
 
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji pristupne tk mreže Bileća, spojnog puta optičkim kablom Lukavica – Trebević 2007. - 2008.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji spojnog puta optičkim kablom  Ravno – Ljubinje i kablovske kanalizacije Ljubinje 2008.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji spojnog puta optičkim kablom Trebinje - Ravno 2008.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji spojnog puta optičkim kablom Gacko (izmještanje kabla) 2008.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji kablovskog pravca Podtrebjesa na lokaciji Nikšić 2008.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na optičkom povezivanju korisnika na Telekomovu infrastukturu 2008. –2009.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji optičkog spojnog puta RSS Pržno – Hotel "Miločer" – Vila "Montenegro" – Sveti Stefan 2008. –2009.  
Izvođenje radova na rekonstrukciji: 2008. - 2009.  
- tk pristupnih mreža  
  (RSS Podi, RSS Meljine,  
   RSS Kamenovo,  
   RSS   Mokrine)  i  
- optičkog spojnog puta  
  TKC Herceg Novi – Sitnica - Trebinje  
Izvođenje radova na izgradnji naplatne stanice »Granica« na lokalnom putu Meljine – Sitnica 2008. - 2009.  
1. NN razvod  
2. Telekomunikacije  
3. VN razvod  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji pristupne TK mreĹľe Bijelo Brdo 2008. – 2009.  
IzvoÄđenje radova na izgradnji spojnih optičkih puteva za potrebe MUP-a i JU-e u sljedećim opštinama u Crnoj Gori: Podgorica, Cetinje, Bar, Tivat, Kotor Pljevlja, Berane, Rožaje i Mojkovac 2008. – 2009.  
Izgradnja pristupne mreže na području IJ Šabac – Loznica i Runjani 2008. –2009.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji pristupne TK mreže Gorica 2008. – 2009.  
Optički privodi za objekte 2009.  
MSAN Rastoci, MSAN Banjevci, MSAN Todorići,  
"Akademska mreža", "NF-TEL"  
 i carinski terminal "Zupci" u Trebinju  
Građevinski radovi i radovi na polaganju optičkog i energetskog kabla duž pruge Zlatica – Kolašin 2009. – 2010.  
 
Radovi na izgradnji pristupne mreže FREE za 2009. godinu za IJ Novi Pazar 2009. – 2010.  
 
Radovi na izgradnji optičke mreže za povezivanje mjernih čvorova (RVCG - Sjeverni krak) 2009. -2010.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji pristupnih TK mreža Rastoci, Banjevci i TodoriÄći u Trebinju 2010.  
Izvođenje građevinskih i montažnih radova na izgradnji spojnog puta optičkim kablom  Lastva - Aranđelovo 2010.  
Radovi na izgradnji spojnog optičkog puta za povezivanje Direkcije EPCG I TS 110/35kV u opštini Nikšić 2010.  
Radovi na izgradnji spojnog optičkog puta za povezivanje NDC i Poslovne zgrade AD Prenosa u Podgorici 2010.  
Građevinski i montažni radovi na izgradnji spojnog puta optičkim kablom Pale-Sokolac 2010. - 2011.  

 

 

Ankete

O kablovskim mrežama znam?
 

Flash vijesti